T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

Başkanlık

İç Denetim Birimi Başkanlığı, 02.03.2007 tarihli ve 35552 sayılı Bakan Onayı ile kurulmuştur.